Iustitia est constans
et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi


Sprawiedliwość jest stałą
i niezmienną wolą
przyznania każdemu
należnego mu prawa


Iustitia est constans
et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi


Sprawiedliwość jest stałą
i niezmienną wolą
przyznania każdemu
należnego mu prawa


Iustitia est constans
et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi


Sprawiedliwość jest stałą
i niezmienną wolą
przyznania każdemu
należnego mu prawa

Główna siedziba kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu
Karol Szczygiecki
ul. Kazimierzowska 6/10, II piętro,
62-800 Kalisz
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz 16:00
Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek
od godz. 9:00 do godz. 13:00 i od 14:00 do 16:00