Formularze

  • aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy w tym celu złożyć do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, dokumenty te można nadesłać listownie,
  • we wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji,
  • wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, które mogą być pomocne w skutecznej egzekucji np. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika,
  • w ramach sposobów egzekucji wystarczy wskazanie np. banku w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, przedsiębiorstwa z którym zawiera transakcje i dokonuje rozliczeń, numeru rejestracyjnego pojazdu którym się porusza,
  • jeżeli wierzyciel nie ma informacji na temat majątku dłużnika, może zlecić komornikowi jego poszukiwanie