Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu
Karol Szczygiecki
ul. Kazimierzowska 6/10, II piętro,
62-800 Kalisz
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz 16:00
Komornik przyjmuje interesantów
w każdy wtorek

od godz. 9:00 do godz. 13:00
i od godz. 14:00 do godz. 16:00
 • Telefon:0-62 501-63-14,
 •  0-507-961-078
 • FAX:0-62 501-63-14
 • E-mail: kalisz.szczygiecki@komornik.pl
 •  
 • Nr rachunku bankowego:
  PKO BP SA
  68 1020 2212 0000 5802 0334 8893

  Wpłat należności można dokonywać na wskazane wyżej konto bankowe bądź osobiście w kancelarii komornika podając imię i nazwisko oraz sygnaturę akt.